NSIOS CERTIFIKAT SPLETNE DOSTOPNOSTI

Na fotografiji je ženska oseba, ki zre v svoj odsev in platno s portreti drugih ljudi.Dostop do grajenega okolja, svetovnega spleta, informacij, dogodkov, storitev in izdelkov mora biti ENAKO(vredno) zagotovljen ZA VSE prebivalcem sodobne družbe!

Osebam z različnimi oviranostmi je potrebno zagotoviti dostop do vseh javnih dobrin, storitev in produktov sodobne družbe. S tem namenom želimo razširiti znanje o potrebah oseb z različnimi oviranostmi ter tehničnih možnosti, ki jih lahko uporabimo v procesu ustvarjanja ali prilagajanja grajenega in spletnega okolja, kulturne produkcije, storitev in izdelkov ter dostopa do informacij in komunikacij po načelu univerzalne dostopnosti.

 Zakaj izbrati NSIOS certifikat spletne dostopnosti?

Beletrina že vrsto let deluje na področju omogočanja spletne in fizične dostopnosti s strokovno usposobljenim kadrom ter na podlagi večletnih projektnih izkušenj z različnimi ranljivimi skupinami, invalidskimi društvi, mednarodnimi nevladnimi organizacijami in posamezniki z različnimi oviranostmi. Oblikovali smo metodologijo in enoten proces omogočanja spletne dostopnosti po načelih reprezentativnosti in inkluzivnosti, saj sodelujemo z ekipo oseb z različnimi oviranostmi, ki je strokovno usposobljena za analizo dostopnosti spletnih strani glede na svetovna priporočila WCAG 2.1 in lastno obliko oviranosti.

Logotip Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije

Zato smo na področju omogočanja spletne dostopnosti sklenili zavezništvo z Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), ki kot nevladna organizacija pod svojo streho prostovoljno združuje 17 reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij ter zastopa interese preko 100.000 invalidov. Vanj vključene organizacije predstavljajo kar 98,5 % vseh organiziranih invalidov v Sloveniji. NSIOS bo naročnikom, ki bodo dostopnost svojega spletišča prilagodili v sodelovanju z Beletrino, podelil CERTIFIKAT SPLETNE DOSTOPNOSTI, ki bo potrdil ustrezno stopnjo in kakovost dostopnosti naročnikovega spletišča glede na Beletrinino končno poročilo o dostopnosti, skladnost s tehničnim standardom WCAG 2.1 ter veljavno zakonodajo. Certifikat naročnika zaveže k trajno naravnani ustrezni ravni dostopnosti njegovega spletišča, zato se certifikat osveži na eno do tri leta.

 

UNIVERZALNA DOSTOPNOST

Na sliki so v krogu narisane figure oseb, vsaka figura je v svoji barvi.Temeljno načelo univerzalne dostopnosti je boljša učinkovitost za vse. To pomeni, da se za invalidne osebe ne išče posebnih rešitev in gradi vzporednih svetov, temveč se oblikuje prilagoditve objektov, izdelkov, storitev in dogodkov z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje za vse uporabnike.

 

 

 

 

Na sliki sta narisana moški in ženska na invalidskem vozičku, ki sta zaljubljena.Zavzemamo se za odpravo fizičnih ovir na javnih površinah in prilagoditev institucij in objektov grajenega okolja, ki onemogočajo dostopnost tako gibalno kot senzorno oviranim. Ureditev prostorov in okolja po načelu univerzalne dostopnosti pomeni, da se lahko osebe z invalidskim vozičkom, belo palico ali berglami, osebe, ki jih spremlja pes vodnik ali osebe s slušnim aparatom, samostojno orientirajo in sporazumevajo z drugimi v prostoru.

 

 

 

Na sliki je narisana roka, ki v slovenskem znakovnem jeziku predstavlja črko y, v mednarodnem znakovnem jeziku pa gre za gesto prijaznega namena, ki je pogosto povezana s Havaji in kulturo deskanja na valovih.Zavzemamo se za uveljavitev neoviranega dostopa do informacij in vzpostavitev različnih kanalov komunikacije, prilagojenih potrebam invalidnih oseb, bodisi s pomočjo tehničnih pripomočkov, tolmačev za znakovni jezik ali osebnih asistentov. Posebno pozornost posvečamo ozaveščanju osebja in strokovnih sodelavcev, ki se trudijo, da bi programe, vsebine, storitve ali produkte naredili prijazne in dostopne vsem.

 

 

 

Na sliki je narisana figura, katere osrednji del predstavljajo možgani z očmi in nogami. Narisane so tudi kapljice znoja, kar pomeni, da se možgani naprezajo. Zavzemamo se za uveljavitev spletne dostopnosti, za večje osveščanje in razumevanje dostopnosti digitalnega sveta, ki je danes enako pomemben kot fizična realnost. Za invalidne osebe je splet pomemben vir informacij in možnost za interakcijo in mreženje. Številne ovire dostopnosti do tiskanih, avdio in video medijev je možno preseči prav z uporabo spleta, vendar morajo biti te vsebine primerno urejne in dostopne.

 

 

 

Na sliki je narisan slon s prestrašenim izrazom. Dotika se ga šest oseb, ki ima oči prekrite s črnimi očali.Tudi invalidne osebe morajo imeti znanje in kompetence s področja računalniške pismenosti in uporabe tehničnih pripomočkov, ki so jim lahko v pomoč pri uporabi računalnika, spleta, pametnih naprav in drugih vsakodnevnih opravil. Računalniško usposabljanje izvajamo za osebe z različnimi vrstami invalidnosti. Izvajamo tudi projekte kulturnega menedžmenta in prilagajanja kulturne produkcije za invalidne osebe. Poleg tega pri invalidnih osebah spodbujamo kreativno pisanje, branje literature in širjenje obzorij.

 

Trudimo se, da z omenjenimi aktivnostmi omogočamo invalidnim osebam večjo socialno vključenost in samostojnejše življenje, za kateri pa je pomemben prvi korak brez ovir.