O nas

Na fotografiji tri osebe sedijo na klopi v galeriji in gledajo množico fotografij, ki portretov

Ljudje z okvaro vida, sluha, branja, govora, gibanja ali mentalnega zdravja so v življenju lahko samostojni. Ni razloga, da ne bi aktivno sodelovali na vseh področjih, kjer lahko prispevajo k družbenemu razvoju in v polnosti razvijajo svoje potenciale.

Spodbujamo vključevanje invalidnih oseb in oseb z različnimi oviranostmi v družbene aktivnosti in javni prostor.

 

INSAJDERJI

Naša vizija je spodbujati dostopNa sliki so tri osebe, ki si zatiskajo oči, ušesa ali usta.nost in vključevanje invalidnih oseb v kulturno in širšo družbeno sfero. Invalidom želimo izboljšati dostopnost kulture, izobraževanja, zaposlovanja, turizma in drugih polj družbenega udejstvovanja. Naše poslanstvo je razvoj in izobraževanje vseh družbenih akterjev, da bi se osebe z invalidnostjo lahko enakopravno vključevale ter si izboljšale položaj v družbi. Prek usposabljanj in tečajev za ranljive skupine krepimo znanja in kompetence invalidnih oseb za lažje zaposlovanje, socialno aktivacijo ter samostojno delovanje.

Insajder je oseba, ki ima znanje in kompetence za aktivno sodelovanje v družbi in okolju brez ovir.

 

Na sliki so narisani različni obrazi z drugačnimi frizurami in izrazi. INVALIDI PREDSTAVLJAJO PRECEJŠEN DELEŽ AKTIVNEGA PREBIVALSTVA

Število invalidov v Evropi in svetu je veliko. Vsak četrti Evropejec ima družinskega člana, ki je invalid. V Evropi štejejo med 15 in 20 odstotkov prebivalstva – okoli 80 milijonov ljudi, v Sloveniji pa od 12 do 13 odstotkov prebivalstva, kar pomeni okoli 170 tisoč ljudi. K temu številu lahko prištejemo tudi vse tiste, ki zaradi okrnjenosti sluha, vida, gibalne ali kognitivne funkcionalnosti prav tako potrebujejo prilagoditve, čeprav nimajo priznane odločbe o invalidnosti. Mednje spada tudi visok delež starejših, ki se spopada s podobnimi težavami kot invalidi. V Sloveniji je trenutno 17,5 odstotni delež starejšega prebivalstva, ki se bo tekom naslednjih desetletij dvignil na 20 do 30 odstotkov.

Na sliki je narisana oseba, ki ima pri ušesih narisano oznako za zvočni signal. V državah s povprečno življenjsko dobo 70 let, povprečni posameznik v svojem življenju preživi okoli osem let z določeno invalidnostjo.

Želja velike večine je, da bi bili v čim večji meri vključeni v družbo, zato potrebujemo le znanje in voljo, da se okolje in komunikacijo prilagodi na način, da bomo lahko vsi aktivni člani družbe.

 

Spodbujamo zavedanje, da vsi sobivamo, vsak s svojimi potrebami, željami in sposobnostmi.